Ręka

 

W naszym ośrodku zapewniamy edukację, wychowanie
i terapię dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym,
głębokim, z autyzmem, Zespołem Aspergera
i innymi zaburzeniami rozwoju w przedziale wiekowym 
od 3 do 25 roku życia.

Zdając sobie sprawę z ograniczeń i słabości naszych podopiecznych, a jednocześnie wierząc w możliwości poprawy jakości ich życia, za główny cel przyjeliśmy wspieranie wszechstronnego rozwoju na miarę ich możliwości, spełnienie oczekiwań, zaspokajanie potrzeb oraz wyposażenie uczniów
w podstawowe umiejetności życiowe i społeczne. 

 

W ośrodku funkcjonują:

  • WCZESNE WPSOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
  • ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
  • SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
  • ZESPOŁY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
  • INTERNAT
  • ŚWIETLICA SZKOLNA