Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak

PROJEKT

„SZCZĘŚLIWY PRZEDSZKOLAK, 
ZWIĘKSZENIE MIEJSC OWP W SOSW LUBACZÓW”

 

Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w roku szkolnym 2018/2019 rozpocznie realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „SZCZĘŚLIWY PRZEDSZKOLAK, ZWIĘKSZENIE MIEJSC  W OWP W SOSW  LUBACZÓW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. 

Celem projektu jest: 
Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w liczbie 3 – 1grupa, także zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w oddziałach wychowania przedszkolnego poprzez rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez zajęcia o charakterze terapeutycznym.  Ponadto oddziały przedszkolne doposażone zostaną w sprzęt, pomoce dydaktyczne, konieczne do prowadzenia przewidzianych Projektem zajęć. W ramach Projektu powstanie również plac zabaw i pracownia ceramiczna. Wsparcie otrzyma także 3 nauczycieli, którzy podniosą swoje umiejętności i uzyskają nowe kompetencje w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Autyzm – edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu”.

Grupa docelowa projektu: dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w  Zespole Placówek im. Jana Pawła II W Lubaczowie - SOSW oraz nauczyciele pracujący w ww. placówce. 

Zakres wsparcia dla dzieci:
- zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy i poznawczy,
- zajęcia ceramiczne,
- piaskoterapia,
- zajęcia dla nowo utworzonej grupy.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 30.11.2019 r.

Beneficjent: Powiat Lubaczowski/ Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

Efekty realizacji projektu:
Rezultatem projektu będzie jakościowa zmiana w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w SOSW, a mianowicie:
- utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
- wypracowanie nowych alternatywnych metod pracy, których efektem będzie znacząca poprawa szans edukacyjnych przedszkolaków,
- doposażenie oddziałów wychowania przedszkolnego w sprzęt, pomoce dydaktyczne, powstanie plac zabaw oraz pracownia ceramiczna,
- wzrost kompetencji kadry pedagogicznej,
Wartość Projektu: 437 820,90 zł
Wartość dofinansowania: 393 820,90 zł

Projekt - pliki do pobrania

Klauzula informacyjna.pdf Klauzula informacyjna.pdf Pobierz plik
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA_W_PROJEKCIE!!!.pdf REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA_W_PROJEKCIE!!!.pdf Pobierz plik
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKO 1a.pdf FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKO 1a.pdf Pobierz plik
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIEL 1b.pdf FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIEL 1b.pdf Pobierz plik
DEKLARACJA UDZIAŁU DZIECKA 2a.pdf DEKLARACJA UDZIAŁU DZIECKA 2a.pdf Pobierz plik
DEKLARACJA UDZIAŁU NAUCZYCIELA 2b.pdf DEKLARACJA UDZIAŁU NAUCZYCIELA 2b.pdf Pobierz plik
OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  STANOWISKO  NAUCZYCIELA.pdf OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA.pdf Pobierz plik
 
 
 
 

 

Wiadomości
2020-07-01 Najnowsza wiadomość
Osoby niepełnosprawne, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą liczyć na dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych. To wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie.
2020-06-26 Najnowszy film
Dziękujemy za nominację  #Szlachetna Paczka Lubaczów , z przyjemnością przyłączamy się do zabawy i pompujemy dla Ali. Do podjęcia wyzwania nominujemy: - Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, - Centrum Medyczne „Kormed” w Lubaczowie, - Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubaczowie, - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej, - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Leżajsku, - Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli oddział w Przemyślu, - oraz Parafię Rzymsko – Katolicką św. Stanisława w Lubaczowie
Galeria